Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

NIADM

Niet insuline afhankelijke diabetes mellitus (NIADM) is een vorm van suikerziekte. We noemen dit ook wel diabetes mellitus type 2. Bij diabetes type 2 heeft het lichaam moeite met het opslaan van glucose (suiker). Diabetes type 2 is een multifactoriële aandoening. Klik op Diabetes Mellitus type 2 voor meer informatie. 

Synoniem van: