Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Diabetes Mellitus type 2

Diabetes type 2 (diabetes mellitus type 2) is een vorm van suikerziekte.
Diabetes type 2 is een multifactoriële aandoening. Dan kan er een erfelijke aanleg zijn, maar er spelen ook factoren tijdens het leven een rol bij het ontstaan van de aandoening. Voorbeeld daarvan is overgewicht.

Bij diabetes type 2 is het lichaam minder gevoelig voor insuline. Insuline is een hormoon. Insuline zorgt dat suiker (glucose) uit het bloed in de cellen van het lichaam wordt opgenomen. Glucose is energie voor onze cellen. Bij diabetes type 2 wordt de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog.

Iemand met diabetes type 2 kan moe zijn, veel moeten drinken, vaak plassen, dorst en een droge mond hebben en mindere weerstand tegen infecties, zoals urineweginfecties of schimmels.
 
Uiteindelijk raken de bloedvaten beschadigd. Daardoor is er kans op problemen met de nieren en problemen aan ogen, benen, voeten, hart, bloedvaten en zenuwstelsel.

Heb je een vraag? Mail ons.

Diagnose

Diabetes type 2 kan worden vermoed met de kenmerken die hierboven staan. Het ontwikkelen van diabetes type 2 kan worden uitgesteld - en soms zelfs worden voorkomen - door een gezonde leefstijl.

Diabetes type 2 ontstaat meestal na het 40e jaar, maar het kan ook op jongere leeftijd beginnen. De diagnose wordt gesteld door onderzoek van het bloed.

Behandeling

De behandeling van diabetes type 2 bestaat uit het onder controle houden van de hoeveelheid glucose (suiker) in het bloed. In het begin kan de behandeling voedingsadvies zijn, eventueel samen met tabletten. Later kunnen ook injecties met insuline nodig zijn.

Bij de behandeling probeert een arts de gevolgen door de diabetes op langere termijn te voorkomen, te verminderen of uit te stellen.

Richtlijnen voor voeding, beweging en aandacht voor psychosociale begeleiding kunnen bij de behandeling horen.

Vóórkomen

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen diabetes mellitus. Bij ongeveer 10% is sprake van diabetes type 1.
Het grootste deel van de mensen heeft diabetes type 2. De kans op diabetes mellitus in families van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse oorsprong ligt hoger.

Erfelijkheid

Diabetes type 2 erft multifactoriëel over.

Iemand met een familielid in de eerste graad (ouder-kind) met diabetes type 2, heeft 2 tot 6 keer meer kans om zelf DM2 te krijgen, als mensen bij wie diabetes type 2 niet bij een eerstegraads familielid voorkomt.
Als beide ouders DM2 hebben is de kans nog ongeveer 2x hoger.

De rol van erfelijkheid is meer van toepassing bij diabetes type 2 dan bij diabetes type 1.

Diabetes type 2 is soms moeilijk te onderscheiden van andere, zeldzame vormen van diabetes.

Zo denkt men dat ongeveer 15% van de mensen met Diabetes type 2 eigenlijk LADA heeft. Bij ongeveer 5% zou sprake zijn van MODY type diabetes. En 0,2-3% van de mensen hebben MIDD type diabetes.

ErfocentrumBeschrijving, diagnose, behandeling, vóórkomen en erfelijkheid van de aandoening zijn overgenomen van www.erfelijkheid.nl. Klik hier voor de hele tekst.

>>Diabetes Mellitus type 2Omhoog