Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

GSD type Ib

Glycogeenstapelingsziekte I (GSD type I) is een erfelijke glycogeenstapelingsziekte. De hoeveelheid suiker in het bloed wordt te laag. Dit kan tot stuipen leiden. Bij het opgroeien worden kinderen vaak minder lang. Klik op Glycogeenstapelingsziekte I voor meer informatie.

>>GSD type IbOmhoog