Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Glucose-6-phosphaat-dehydrogenase deficiëntie

Glucose-6-phosphaat-dehydrogenase deficiëntie (G6PD) ook wel favisme of bonenziekte genoemd is een erfelijke stofwisselingsziekte. Bij G6PD is het soms beter te spreken van een 'enzymdefect' dan van een 'stofwisselingsziekte', omdat patiënten over het algemeen geen ziekteverschijnselen vertonen. Als zij echter bepaalde stoffen binnenkrijgen, kan dat leiden tot ernstige, acute reacties, die zonder behandeling zelfs kunnen leiden tot de dood. Gevaarlijke stoffen voor G6PD patiënten zijn bijvoorbeeld tuinbonen en sommige medicijnen. Lees meer op de website van VKS

>>Glucose-6-phosphaat-dehydrogenase deficiëntieOmhoog