Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase deficiëntie

Glucose-6-phosphaat-dehydrogenase deficiëntie (G6PD) ook wel favisme of bonenziekte genoemd is een erfelijke stofwisselingsziekte. Bij G6PD is het soms beter te spreken van een 'enzymdefect' dan van een 'stofwisselingsziekte'. Klik voor meer informatie op Glucose-6-phosphaat-dehydrogenase deficiëntie.

>>Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase deficiëntieOmhoog