Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

FXS

Bij een kind met het fragiele X syndroom is bij de geboorte meestal geen kenmerken te zien. Het eerste kenmerk kan zijn dat het kind een steeds terugkerende oorontsteking heeft. De ontwikkeling van de taal, de spraak en het bewegen verloopt langzamer. Meestal ontstaat een verstandelijke achterstand. Klik op het Fragiele X Syndroom voor meer informatie.

Synoniem van: