Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Dystrophia retinae pigmentosa-dysostosis syndroom

Het syndroom van Usher is een erfelijke aandoening. Door de ziekte van Usher ontstaan slechthorendheid of doofheid en slechtziendheid of blindheid. Klik op het Syndroom van Usher voor meer informatie.

Synoniem van:

>>Dystrophia retinae pigmentosa-dysostosis syndroomOmhoog