Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Corticobasale degeneratie

Corticobasale degeneratie (CBD) is een aandoening van de hersenen. De patiënt kan een arm of been moeilijk bewegen en het kan aanvoelen alsof de arm/been niet bij het eigen lichaam hoort of een eigen wil heeft. De aandoening valt in de groep parkinsonismen. De helft van de patiënten heeft daarnaast symptomen die op progressieve supranucleaire parese lijken, waaronder vallen, oogbewegingsstoornissen, slik- en spraakstoornissen en gedragsveranderingen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld met de bovenstaande kenmerken, lichamelijk onderzoek (met name van de zenuwen en hersenen) en hersenonderzoek (MRI).

Behandeling

Corticobasale degeneratie kan niet genezen. Met medicijnen wordt geprobeerd bepaalde verschijnselen te verminderen of stabiel te houden. Daarnaast is ondersteuning met fysiotherapie, logopedie en revalidatie van belang.

Vóórkomen

Corticobasale degeneratie is zeer zeldzaam. Het is niet precies bekend hoe vaak de ziekte voorkomt.

Erfelijkheid

Corticobasale degeneratie is niet erfelijk.

>>Corticobasale degeneratieOmhoog