Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

CBD

Corticobasale degeneratie (CBD) is een zeldzame hersenziekte waarbij zowel klachten betreffende het denkvermogen als lichamelijke klachten voorkomen. De naam van de ziekte komt voort uit het feit dat een aantasting optreedt van een deel van de hersenschors (cortex) in combinatie met dieper gelegen hersenkernen (basaal). Lees meer op de website van het Alzheimercentrum.