Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Autosomaal recessieve lever en spier glycogenose

Bij glycogeenstapelingsziekte IX is er een tekort aan het enzym fosforylase b-kinase. Klik op Glycogeenstapelingsziekte IX voor meer informatie.

>>Autosomaal recessieve lever en spier glycogenoseOmhoog