Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Autosomaal recessieve fosforylase b-kinase deficiëntie

Bij glycogeenstapelingsziekte IX is er een tekort aan het enzym fosforylase b-kinase. Klik op Glycogeenstapelingsziekte IX voor meer informatie.

>>Autosomaal recessieve fosforylase b-kinase defi...Omhoog