Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

ADCAI

ADCA is de verzamelnaam voor een groep aandoeningen van de kleine hersenen. Als bekend is welke verandering in het genetisch materiaal de oorzaak is, krijgt de aandoening de naam SCA (spinocerebellaire ataxie) in plaats van ADCA. Voorheen werd de verdeling in 4 verschillende typen gebruikt. Er zijn meer dan 30 typen SCA. Welk type iemand heeft, hangt af van de verandering in het erfelijk materiaal. Klik hieronder op Autosomaal Dominante Cerebellaire Ataxie voor meer informatie.