Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

AAD

Alfa-1-antitrypsine deficiëntie (AAT) is een erfelijke aandoening van de longen en de lever. De oorzaak is een verandering in het erfelijk materiaal. Bij AAT heeft iemand te weinig van de stof alfa-1-antitrypsine. Hierdoor kan schade aan organen vooral aan de longen en de lever ontstaan. Klik op Alfa-1-antitrypsine deficiëntie voor meer informatie.