Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Ypsilon (Ypsilon)

Ypsilon is de landelijke vereniging van familieleden van mensen met psychotische aandoeningen. Ypsilon helpt met advies, informatie en contact. Ze behartigt de belangen van familie en patient. Ze strijdt daarbij voor betere zorg en voor een passende rol voor de familie. Belangenbehartigers onderhandelen met politici, beleidsmakers en organisaties in de GGZ. In gemeenten over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), in de Tweede Kamer en met het ministerie over de Wlz (Wet langdurige zorg) en de WvGGZ (Wet verplichte GGZ).