Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

XLH Vereniging Nederland

De XLH Vereniging Nederland is een patiëntenvereniging die zich inzet voor de belangen van patiënten met X-gebonden hypofosfatemie en hun naasten.
De vereniging wil betere zorg en meer onderzoek en is een gesprekspartner voor zorgverlenende instanties, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven en overheidsorganisaties.

>>XLH Vereniging NederlandOmhoog