Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB)

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen(VMDB) geeft voorlichting aan patiënten, hun partners, familieleden en kinderen over het ziektebeeld manische depressiviteit doet de belangenbehartiging en organiseert lotgenotencontact.

>>Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokk...Omhoog