Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vereniging van Mensen met Brandwonden (VMB)

De missie van de Vereniging van Mensen met Brandwonden is een ervaringscentrum te zijn waarin leden met elkaar in contact Vrijwilligersgebracht worden en hun belangen worden behartigt.
Dit willen wij bereiken door vanuit ervaringsdeskundigheid professioneel voorlichting en advies te geven aan de leden en andere belanghebbenden of geïnteresseerden. We bieden lotgenotencontact, we behartigen de belangen van onze leden en zoeken daarbij samenwerking met partners. De Vereniging werkt aan vergroting van bekendheid binnen haar doelgroep en aan verbetering in de brandwondenzorg.

>>Vereniging van Mensen met BrandwondenOmhoog