Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vereniging Oog in Oog

Het doel van de Vereniging OOG in OOG is het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van mensen die lijden aan een (aangeboren) afwijking aan een of twee ogen, waaronder anoph-/microphthalmia, en verder alle mensen die een of twee oogprothese(n) dragen en/of kijken met 1 oog.

>>Vereniging Oog in OogOmhoog