Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vereniging Korter maar Krachtig (KmK)

KorterMaarKrachtig, vereniging voor geamputeerden (kortweg KMK) is opgericht op 12 oktober 2013  voor mensen met een amputatie en/of reductiedefect aan een of meerdere ledematen. De vereniging is de bundeling van alle belangenorganisaties voor geamputeerden. Het doel van de vereniging is in de eerste plaats het behartigen van de individuele en collectieve belangen van deze mensen. Daarnaast organiseert de vereniging contacten tussen ervaringsdeskundigen en  mensen die pas zijn of nog moeten worden geamputeerd en geeft zij informatie over diverse zaken waar mensen mee te maken krijgen als ze geamputeerd zijn en/of gebruik maken van een prothese.

>>Vereniging Korter maar KrachtigOmhoog