Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Vereniging Ichtyosis Netwerken (VIN)

Patiënten kunnen zich aansluiten bij hun eigen netwerk. Het geheel van netwerken vormt de vereniging. Wij hebben gekozen voor een fijnafstemming naar netwerken, omdat de diverse vormen van Ichthyosis zowel gelijkenissen hebben als verschillend zijn. Iedere aandoening verdient een eigen plek. Iedere patiënt verdient een eigen groep.

>>Vereniging Ichtyosis NetwerkenOmhoog