Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Zaadbalkanker (SZ)

Stichting Zaadbalkanker geeft voorlichting aan mannen met zaadbalkanker en hun partners. De Stichting geeft ook voorlichting aan personen en instanties die direct en/of indirect bij de behandeling van zaadbalkanker betrokken zijn, zoals verpleegkundigen, behandelcentra, verzekeringsmaatschappijen en medici, zodat de zorg rondom de patiënt tijdens en ook ver na de diagnose zaadbalkanker wordt verbeterd.

>>Stichting ZaadbalkankerOmhoog