Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting TAPS Support

Stichting TAPS Support?

Stichting TAPS Support is een stichting zonder winstoogmerk die uitsluitend door vrijwilligers wordt gerund. Lees hier meer over ons team en hun rollen.

We willen het onderzoek naar  Twin Anemia Polycythemia Sequence (TAPS)  en gerelateerde aandoeningen voortzetten en patiënten bij wie deze ziekten zijn vastgesteld, ondersteunen.

Onze passie voor het vergroten van de bekendheid van TAPS strekt zich ook uit tot het inzamelen van geld voor onderzoek, het helpen van gezinnen om met elkaar in contact te komen en de nieuwste bevindingen. Vanuit onze webinarserie, onze jaarlijkse International TAPS Day-evenementen en onze grote fondsenwerving, The Twin Run, werken we samen als een verenigd en toegewijd team.

>>Stichting TAPS SupportOmhoog