Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Q-uestion

Q-uestion is een stichting voor mensen met Q-koorts:
Lees hier meer over het Bestuur, de Raad van Advies, het Patiëntenraad en de werkgroepen.

Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

1. Belangenbehartiging
2. Informatieverschaffing
3. Lotgenotencontact

Lees hier meer over onze doelstellingen

>>Stichting Q-uestionOmhoog