Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Patiëntenplatform Sarcomen (PS)

De Stichting Patiëntenplatform Sarcomen is een patiëntenorganisatie voor Nederlandstalige (ex-) patiënten met een sarcoom, gastro-intestinale stromale tumor (GIST) of een borderlinetumor en hun naasten (uit Nederland en België). De Patiëntenplatform Sarcomen is een lid organisatie van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

>>Stichting Patiëntenplatform SarcomenOmhoog