Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland (Stichting PWS)

Als patiëntenorganisatie zet de Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland (Stichting PWS) zich in voor drie pijlers: informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangenbehartiging. De Stichting PWS wil haar stem inbrengen bij overheden, zorgverzekeraars, onderzoekers, ziekenhuizen, zorgverleners en andere maatschappelijke organisaties.

Aandoeningen

>>Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syn...Omhoog