Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Stichting Hersenaneurysma Patiënten Platform

Doelstellingen Stichting Hersenaneurysma Patiënten Platform (HPP)

  1. Informeren van patiënten en hun naasten in ziekte- en herstelfase
  2. Inbreng van patiëntenervaringsdeskundigheid in de zorgverbetering
  3. Stimuleren en voortzetten wetenschappelijk onderzoek
  4. Bevorderen van preventie en kennisuitbreiding hersenaneurysma’s en SAB’s

>>Stichting Hersenaneurysma Patiënten PlatformOmhoog