Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

RSI-vereniging

De RSI-vereniging is een landelijke, onafhankelijke vereniging die zich op allerlei fronten inzet voor mensen met RSI. De vereniging geeft voorlichting en informatie over RSI, brengt ‘lotgenoten’ met elkaar in contact en bevordert onderzoek.

Verder voert de vereniging overleg met personen en organisaties die veel met RSI te maken (kunnen) hebben, zoals werkgevers, scholen, universiteiten, onderzoekers en de overheid. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld met onderzoekers, artsen, ergonomen en fysiotherapeuten.

De RSI-vereniging is in 1995 opgericht, heeft ongeveer 1.000 leden en wordt geadviseerd door een adviesraad met expertise vanuit diverse invalshoeken.

>>RSI-verenigingOmhoog