Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

PMP contactgroep (PMP)

De contactgroep PMP is een groep met mensen die zelf allemaal PMP (gehad) hebben. De belangrijkste doelen zijn het bevorderen van onderling lotgenotencontact, informatieverstrekking en belangenvertegenwoordiging.

>>PMP contactgroepOmhoog