Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker (PSK)

De vereniging heeft als doel: het financieel steunen en anderszins bevorderen van onderzoek naar speekselklierkanker, het behartigen van de belangen van de leden, het organiseren van lotgenotencontacten, het geven van voorlichting aan patiënten bij wie (mogelijk) de diagnose speekselkierkanker is vastgesteld en behandelaars van deze patiënten.

>>Patiëntenvereniging SpeekselklierkankerOmhoog