Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiëntenorganisatie Transvisie

Transvisie zet zich in voor alle mensen met vragen rond hun genderidentiteit en voor hun familie, naasten en relevante omgeving. Transvisie is formeel een patiënten belangenorganisatie. Transvisie heeft als rechtsvorm een stichting, met een bestuur en statuten en ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt Transvisie donaties en giften en heeft inkomsten uit de verkoop van producten en diensten.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundigen, die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.

>>Patiëntenorganisatie TransvisieOmhoog