Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen (NVPG)

De Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen zet zich in voor mensen die met een paraganglioom en/of feochromocytoom te maken hebben. Ze is er voor zowel mensen met een sporadisch paraganglioom, de verschillende erfelijke mutaties en ook voor hen die vanwege de erfelijke aanleg een verhoogd risico lopen op het krijgen van een paraganglioom.

De vereniging verstrekt informatie en organiseert lotgenotencontact en doet aan belangenbehartiging. Lees voor meer informatie de website https://paragangliomen.nl/over-ons-nvpg/ van de NVPG.

Aandoeningen

>>Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Parag...Omhoog