Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Lymevereniging (NVLP)

De Nederlandse Vereniging voor Lymepatienten (NVLP) brengt patiënten met elkaar in contact. Daarnaast wil ze onderzoek naar en kennis en voorlichting over de ziekte bevorderen. Dit doet ze door middel van contacten met de medische wereld en de overheid.

Aandoeningen

>>LymeverenigingOmhoog