Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nederlandse Vereniging van Patiënten met Sternocostoclaviculaire Hyperostosis (SCCH)

Eén van de doelen van de SCCH patientenvereniging is het vergroten van de bekendheid over SCCH bij patiënten en artsen, waarbij reumatologen in het bijzonder. Tevens hebben zij zich als doel gesteld het lotgenotencontact te bevorderen. Ook belangenbehartiging en informatieverstrekking behoort tot de doelen.

>>Nederlandse Vereniging van Patiënten met Sterno...Omhoog