Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Nederlandse Phenylketonurie Vereniging (PKU vereniging) (NPKUV)

De Nederlande Phenylketonurie Vereniging (NPKUV) heeft als doelstelling het bevorderen van lotgenotencontact en het geven van voorlichting. Daarnaast behartigt ze de belangen van (ouders en partners van) phenylketonuriepatiënten, hyperphenylalaninemiepatiënten en mensen met aanverwante stofwisselingsaandoeningen.

Aandoeningen

>>Nederlandse Phenylketonurie Vereniging (PKU ver...Omhoog