Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Korsakov Kenniscentrum (KK)

Het Kenniscentrum streeft in samenwerking met gespecialiseerde zorgaanbieders en/of wetenschappelijke instellingen naar het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden in de breedste zin des woords voor cliënten lijdend aan het Syndroom van Korsakov. Deze ontwikkeling kan op wetenschappelijk niveau en praktisch niveau (hbo niveau en mbo niveau) worden gestimuleerd en uitgedragen. Het Kenniscentrum streeft er naar om maximaal draagvlak voor de ontwikkelde kennis te krijgen binnen de groep van deskundigen in Nederland. De doelstelling van de Stichting is erop gericht om een kwaliteitsverbetering van de levensomstandigheden van cliënten lijdend aan het syndroom van Korsakov te bewerkstelligen.

Aandoeningen

>>Korsakov KenniscentrumOmhoog