Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Jeugdreuma Vereniging Nederland (JVN)

De Jeugdreuma Vereniging Nederland is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met Jeugdreuma. De vereniging is in 1998 opgericht en is aangesloten bij de Reumapatiëntenbond. De belangrijkste doelstellingen van de Jeugdreuma Vereniging zijn: het verstrekken van informatie, het creëren van lotgenotencontacten, belangenbehartiging, het onderhouden van contacten met reumatologen, immunologen, fysiotherapeuten en andere deskundigen

>>Jeugdreuma Vereniging NederlandOmhoog