Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

ITP patientenvereniging Nederland (ITP)

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van mensen met trombocytopenie (ITP) middels het geven van voorlichting, lotgenotencontact, het organiseren van bijeenkomsten en het samenwerken met behandelaars van ITP.

Deze patiëntenorganisatie neemt deel aan een Nederlands expertisenetwerk. U vindt meer informatie over dit expertisenetwerk op deze website: https://itp-expertise.net/

Aandoeningen

>>ITP patientenvereniging NederlandOmhoog