Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP)

De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging behartigt de belangen van mensen met IC , ook wel het Pijnlijke Blaas SYndroom (PBS) genoemd. Zij doet dit door informatie aan patiënten en hulpverleners te verstrekken, door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en door het bieden van lotgenotencontact. De ICP heeft een medische adviesraad van deskundigen op het gebied van interstitiële cystitis.

>>Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging...Omhoog