Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Hartpatiënten Nederland

Hartpatiënten Nederland zet zich op verschillende manieren in. Dit doet de stichting bijvoorbeeld door ‘misstanden’ te signaleren, door middel van informeel overleg en door het nieuws te blijven volgen. Contacten met de pers worden goed onderhouden, zodat alles tijdig kan worden gesignaleerd en de stichting juist wordt geïnformeerd. Dit geldt ook voor contacten bij de politiek, het ministerie en gerelateerde instanties. De stichting wordt tevens geïnformeerd door patiënten zelf; vooral door middel van Hartsignaal en Meldpunt Hartpatiënten. Op deze manier kunnen patiënten hun zowel positieve als negatieve ervaringen in het ziekenhuis doorgeven en kan de stichting daarop acteren. Zo wordt de kwaliteit van hartzorg uiteindelijk verbeterd.

>>Hartpatiënten NederlandOmhoog