Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Galactosemie Vereniging Nederland (GVN)

De Galactosemievereniging brengt patiënten met galactosemie in contact met elkaar en met zorgverleners. De uitwisseling van ervaringen, informatieverstrekking en belangenbehartiging staan hierbij centraal.

Aandoeningen

>>Galactosemie Vereniging NederlandOmhoog