Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met Spraak-Taalmoeilijkheden

FOSS is de landelijke oudervereniging voor en door ouders van kinderen die slechthorend zijn of een Taal Ontwikkelingstoornis hebben.

FOSS heeft als oudervereniging 3 hoofdtaken:

- Behartingen van belangen van ouders en kinderen

- Ouders met elkaar in contact brengen

- Toegangelijk maken van informatie over slechthorendheid en TOS bij kinderen.

 

>>Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen...Omhoog