Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Erbse Parese Vereniging Nederland (EPVN)

De Erbse Parese Vereniging Nederland (EPVN) is bedoeld voor mensen en kinderen die zelf of in hun nabije familiekring te maken hebben met de beperking Erbse Parese, ook bekend als Plexus Brachialis Letsel. De vereniging wilt meer bekendheid geven aan het Erbse Parese en de behandelmogelijkheden. Ze behartigt de belangen van patienten, geeft voorlichting, verzorgt lotgenotencontact en steunt wetenschappelijk onderzoek.

>>Erbse Parese Vereniging NederlandOmhoog