Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Brugada Community

Informatie, nieuws en lotgenotencontact voor mensen met het Brugada-syndroom en hun naasten

Brugada community wordt geleid door vrijwilligers en gesteund door medisch adviseurs. Wij zijn (nog) geen geregistreerde organisatie.

Aandoeningen

>>Brugada CommunityOmhoog