Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland (Longfibrosepatiëntenvereniging)

De Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland geeft voorlichting over longfibrose en organiseert lotgenotencontact. Ook vervult zij de rol van spreekbuis namens haar leden naar maatschappelijke organisaties.

>>Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederla...Omhoog