Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN)

De Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) behartigt de belangen van patiënten met een asbestziekte en hun nabestaanden. U kunt bij de AVN terecht voor de volgende zaken: meer informatie over de ziekte,een luisterend oor, lotgenotencontact; hoe gaan andere om met deze situatie, meer informatie over de juridische aspecten.

>>Asbestslachtoffers Vereniging NederlandOmhoog