Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zorgstandaard Myotone Dystrofie

De zorgstandaard Myotone Dystrofie is tot stand gekomen uit een samenwerkingsproject tussen Spierziekten Nederland en VSOP.

Projectleider

Marèl Segers (VSOP) / Anja Horemans (Spierziekten Nederland)

Betrokken patiëntenorganisatie

Spierziekten Nederland

Betrokken Beroepsvereniging

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (NVR) was betrokken bij de totstandkoming van de zorgstandaard Myotone Dystrofie en heeft deze ook geautoriseerd.

Aandoeningen

>>Zorgstandaard Myotone DystrofieOmhoog