Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Zelfmanagement

Toelichting:

Dit generieke zorgthema over zelfmanagement bevat informatie welke opgenomen kan worden in zorg- en (modules van) kwaliteitsstandaarden voor zeldzame aandoeningen. Binnen dit generieke zorgthema wordt besproken wat de rol en de mogelijkheden van een behandelaar zijn ten aanzien van zelfmanagement, maar ook wat de rol en mogelijkheden van de patiënt zelf zijn op dit vlak.

Projectleider: 
Drs. A.E.R.M. Speijer, VSOP 

Overige betrokken organisatie(s)
Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement, Centraal begeleidingsorgaan (CBO) 

Type document: 
Generiek zorgthema. 

>>ZelfmanagementOmhoog