Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Psychosociale zorg

Toelichting:

Binnen dit generieke zorgthema wordt besproken wat er kan gebeuren binnen een systeem waarvan één van de leden een zeldzame aandoening heeft. Er worden een aantal aandachtspunten voor indicatiestelling en behandeling beschreven waarbij de focus ligt op de psychosociale aspecten bij patiënten en bij hun naasten. De aandachtspunten zijn in het bijzonder van toepassing voor hulpverlening in de eerste lijn.

Projectleider: 
Drs. A.E.R.M. Speijer, VSOP 

Overige betrokken organisatie(s): 
Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Type document: 
Generiek zorgthema. 

>>Psychosociale zorgOmhoog