Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Patiënteninformatie Slokdarmafsluiting

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met een slokdarmafsluiting. In de meeste gevallen zijn dit ouders van kinderen waarbij na de geboorte blijkt dat zij een slokdarmafsluiting hebben. Ook hulpverleners en mensen die die werkzaam zijn in het onderwijs of de kinderopvang en te maken krijgen met een kind met een slokdarmafsluiting, kunnen deze informatie gebruiken.

Behandelaren van kinderen met een slokdarmafsluiting hebben samen met patiënten afspraken gemaakt over wat goede zorg is voor deze aandoening. Deze afspraken staan in de kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie (slokdarmafsluiting). Deze kwaliteitsstandaard heeft tot doel om behandelaren te ondersteunen bij het geven van goede zorg aan kinderen met een slokdarmafsluiting.

Deze patiënteninformatie is afgeleid van de kwaliteitsstandaard Oesofagusatresie en geeft antwoorden op een aantal vragen die kunnen ontstaan bij ouders van een kind met slokdarmafsluiting.

 

Projectleider

Annika van Hemert (VSOP)

Betrokken patiëntenorganisatie

Vereniging Ouders van Kinderen met een Slokdarmafsluiting (VOKS).

Jaar van Uitgave

2018

 

Aandoeningen

>>Patiënteninformatie SlokdarmafsluitingOmhoog