Zicht op Zeldzaam Zorgstandaarden.net VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen Zeldzame ziekten

Huisartsenbrochure Neuralgische amyotrofie (NA)

De  (digitale) huisartsenbrochure over neuralgische amyotrofie gaat dieper in op de symptomen en behandeling van deze aandoening, de impact van de aandoening in het leven van de patiënt en de rol van de huisarts hierin.

Neuralgische amyotrofie (NA) is een acute, zeer pijnlijke, perifere neuropathie. Meestal is de neuropathie gelokaliseerd in de plexus brachialis. Neuralgische amyotrofie heet ook wel ‘plexus brachialis neuropathie’ of ‘het syndroom van Parsonage en Turner’.

Er bestaat een idiopathische, niet-erfelijke vorm van NA (INA) en een autosomaal dominant erfelijke vorm, oftewel hereditaire NA (HNA).

NA wordt in het algemeen gekenmerkt door acute, zeer hevige pijn (NRS-score 8-10) in de nek, schouder en/of arm gevolgd door een gedeeltelijke verlamming (multifocale parese) van de schouder- en armspieren. Deze acute fase duurt zo’n drie weken en kan overgaan in een volgende fase waarbij de continue pijn weg is, maar de patiënt wel last kan hebben van plotselinge pijnscheuten bij bepaalde bewegingen. Een groot deel van de mensen krijgt in de chronische fase last van secundaire pijnklachten rondom nek, schouder en arm door overbelasting.

De huisarts behandelt en begeleidt de patiënt met NA over het algemeen zelf, samen met een eerstelijnsfysiotherapeut. De behandeling bestaat met name uit ontstekingsremming, pijnbestrijding en complicatiepreventie. Een multidisciplinaire revalidatiebehandeling kan geïndiceerd zijn bij sommige patiënten. Het expertisecentrum voor NA kan doorverwijzen naar ervaren eerstelijnstherapeuten en revalidatiecentra in de regio van de patiënt.

De meeste NA-patiënten keren binnen één tot twee jaar terug naar 70-90% van hun eerdere niveau van functioneren. Twee derde van de NA-patiënten heeft na drie jaar nog pijnklachten of verminderde kracht. 

>>Neuralgische amyotrofie (NA)Omhoog